Kazachstan

ZawodnikWzrostWaga
kazRoman Fartov184 cm83 kg
kazAnton Kuznetsov204 cm91 kg
kazDmitriy Vovnenko212 cm87 kg
kazAlexandr Stolnikov197 cm95 kg
kazSergey Kuznetsov197 cm89 kg
kazKairat Baibekov175 cm71 kg
kazVassiliy Dontes195 cm90 kg
kazKanat Gabdulin194 cm85 kg
kazMikhail Ponomarenko198 cm97 kg
kazMaxim Michshenko197 cm94 kg
kazDamir Akimov202 cm100 kg
kazNodirkhan Kadirkhanov203 cm85 kg
kazVitaliy Erdshtein205 cm90 kg
kazNariman Suleimenov195 cm92 kg
kazVitaliy Vorivodin194 cm101 kg
kazAlpamys Khilimov180 cm78 kg
kazNursultan Bimurza195 cm75 kg
kazIvan Minakov187 cm70 kg

ZawodnikWzrostWaga
kazRoman Fartov184 cm83 kg
kazAnton Kuznetsov204 cm91 kg
kazNursultan Bimurza195 cm75 kg
kazAlexandr Stolnikov197 cm95 kg
kazSergey Kuznetsov197 cm89 kg
kazAlmaz Issin194 cm77 kg
kazAsset Bazarkulov202 cm87 kg
kazKanat Gabdulin194 cm85 kg
kazVitaliy Mironenko187 cm90 kg
kazMaxim Michshenko197 cm94 kg
kazDamir Akimov202 cm100 kg
kazNodirkhan Kadirkhanov203 cm85 kg
kazVitaliy Erdshtein205 cm90 kg
kazSergey Kostiv201 cm99 kg
kazVladimir Prokofyev203 cm94 kg
kazMirlan Badashev173 cm79 kg
kazVassiliy Dontes195 cm90 kg
kazVitaliy Vorivodin194 cm101 kg
kazMaxim Mamedov200 cm88 kg
kazSergey Rezanov196 cm86 kg
kazMikhail Bobkov199 cm86 kg

ZawodnikWzrostWaga
kazRoman Fartov184 cm83 kg
kazAnton Kuznetsov204 cm91 kg
kazAnton Yudin210 cm103 kg
kazAlexandr Stolnikov197 cm95 kg
kazSergey Kuznetsov197 cm89 kg
kazKairat Baibekov175 cm71 kg
kazAsset Bazarkulov202 cm87 kg
kazKanat Gabdulin194 cm85 kg
kazMarat Imangaliyev194 cm89 kg
kazAlmaz Issin194 cm77 kg
kazEvgeny Dragunov190 cm95 kg
kazNodirkhan Kadirkhanov203 cm85 kg
kazVitaliy Erdshtein205 cm90 kg
kazSergey Kostiv201 cm99 kg
kazVladimir Prokofyev203 cm94 kg
kazOleg Verigin190 cm82 kg
kazMikhail Ustinov189 cm79 kg
kazVitaliy Vorivodin194 cm101 kg
kazMaxim Mamedov200 cm88 kg
kazNursultan Bimurza195 cm75 kg
kazNariman Suleimenov195 cm92 kg
kazVitaliy Mironenko187 cm90 kg
kazZhaxsylyk Tleulin200 cm85 kg
kazBigali Zhumagaziyev200 cm87 kg
kazYuriy Stulov186 cm83 kg
Close
Inline
Inline